1. Midsommerfest    lørdag 23. juni

  2. Havnefest.             lørdag 10. august

Vi ses til Havnefester 2019 !!!