Meddelelser…..

Vedrørende planlagt bådoptag søndag

 27/10


Krankompaniet meddeler, at det ikke kan lade sig gøre at optage både søndag 27/10, da kranen denne dag skal flyttes til et større arbejde.


Så vi tager både op LØRDAG den 26 oktober.


Første båd kommer op kl. 08:00 og vi starter ved klubhuset og sætter nordpå som sædvanligt.

Prisen er uændret 800,- kr pr løft i kontanter.


Der er som altid morgenkaffe i klubhuset fra kl ca 07:00, vær dog opmærksom på, at huset er udlejet til arrangement fra kl 11:00 denne lørdag.


Vi beklager de eventuelle ulemper denne ændring af dato måtte afstedkomme.


Bedste hilsener

Snekkersten Havn / Havnefogeden

Peter Clausen

Home