Meddelelser…..

Bådisætning 

søndag, den 19. April 2020


Det bliver en lidt anderledes procedure, end vi er vant til – klubhuset er lukket, så der er ikke morgenmad.


Corona udfordrer! Vi skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.


Udvis respekt og hold god afstand til hinanden, og udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og dem, der står for selve bådhåndteringen.


Således kommer bådisætningen til at foregå:


· Isætning:  START Kl 07:45

· Der må kun være én person til stede pr båd

· Kranfolkene klargør båden med gjorde osv.

· Når båden svæver, får du mulighed for at bundmale dér, hvor stativklodserne har været

· Du alene sejler båden til sin liggeplads, hvor der vil være en person til at tage imod

· Prisen pr båd er kr. 800,- i kontanter


Vi ser frem til en dejlig dag, alle udfordringer til trods 😊


Hilsener fra havnefoged Peter Clausen

Havnens Almenmøde for bådpladshavere

Er udsat til et senere tidspunkt

Flere informationer følger på denne side når der foreligger nyt i sagn.

Havnens Arbejdsdag: 

Lørdag den 2. maj 2020 kl. 07.30-15.00

Mere info følger….