Meddelelser…..

Venligst bemærk…!!!


Havnefogeden meddeler:

På grund af byggeri ved Havnen, vil havnepladsen

være afspærret de næste par måneder.  

Afspærringen vil omfatte arealet fra kranen og til hjørnet ved nordre mole


Havnepladsen skal bruges til oplagring af materialer.

Foto: Henrik Dufke Hansen

Home