Meddelelser…..

Søndag d. 25. oktober tages bådene på land.

Kranen starter kl. 08:00.

P.g.a. situationen bliver der ikke fælles morgenmad, men en kop kaffe vil der være…

Når yderligere info foreligger vil de blive vist her…

Havnens Almenmøde for bådpladshavere

Er udsat til et senere tidspunkt

Flere informationer følger på denne side når der foreligger nyt i sagn.