Priser på ydelser på Havnen

92125

TAKSTREGULATIVET                     2020, revision 1,2


Alle priser er incl. moms


Gæstebåde: Sommer.

Gæstebåde over 12 meter                          Pr. døgn  300,00 kr

Gæstebåde over 9 meter                            Pr. døgn  170,00 kr

Gæstebåde til og med 9 meter                  Pr. døgn  135,00 kr

Gæstebåde til og med 6,5 meter (20 fod)  Pr. døgn   65,00 kr

Ved en hel måneds leje beregnes for 25 døgn. 


Gæstebåde benyttelse af slæbested udsæt og optagelse Pr. døgn kr 170,00 

Gæstebåde benyttelse af slæbested udsæt og optagelse. Årskort kr 850,00 

Gæstebåde benyttelse af havnens kran til optag- og udsæt Pr. båd kr. 350,00

Max 3,5 tons og max 24 timer ved kran.

Incl. Codan fors.  kr. 125,00 pr.gang)

Mere end 24 timer som normal takst for gæstebåde.

Gæstebåde optaget af ekstern kran og opstillet på havnearealet som normal takst for gæstebåde. 

Korttidsanløb (kl. 08 til kl. 15) uden betaling     

Gæstebåde: Vinter. (speciel aftale)

Bådens længde x brede i meter gange kr. 145,00


Bedding:

Beddingsafgift for optrækning og udsætning  pr. båd kr. 2650,00

(Forsikringsafgift er inkluderet i prisen)


Besøgende fiskefartøjer, betaler for landing af fangst, 3% af fangstens værdi + moms


Højtryksspuler og støvsuger:

Leje af højtryksspuler pr. båd kr. 100,00

Leje af støvsuger/sliber til bundmaling  pr. båd kr. 180,00


Placering/rep. af jolle el.lign i bådeværftet kr 100,- / døgn

(kun efter aftale med havnefogeden)


FASTE LIGGEPLADSER I SNEKKERSTEN HAVN:


Pladslejen for faste pladshavere etc. udgør:

Sommerperioden, 15. april - 14. oktober pr. m2 kr 146,00

Vinterperioden, 15. oktober - 14. april    pr. m2 kr. 81,00

Leje af skur  pr. år kr. 750,00

Ventelistegebyr: kr. 150,00.

SSS pladsleje.    kr. 91,00


Pladsmål for pladser med pæle, er udregnet som et kvadrat målt fra midt på pladsens styrbord pæl til midt på den bagbord pæl og til hammeren på kaj. 

Det kræves, for båden på pladsen, at bredde + tillæg af 2x10 cm fender, og længde + 0,5 m mod kaj til fortøjning, ikke må overstige pladsmål.

Pladsmål for pladser uden pæleafgrænsning, er udregnet som et kvadrat og fastsat for forskellige områder til mellem 7,5 og 6,0 m længde. 

Det kræves, for båden på pladsen, at bredde + tillæg af 2x10 cm til fender og længde + 0,5 m mod kaj til fortøjning,  ikke må overstige pladsmål. 

Der udregnes altid mindst for 10 m².


Snekkersten den 26.04.2020,  Bestyrelsen